Herman Lindqvist Image

Herman Lindqvist

Även om författaren och journalisten Herman Lindqvist inte är historiker i ordets sanna bemärkelse, går det inte att komma ifrån att han har gjort myc

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | november 7, 2018
Historieberättelsen och dess källkritiska begrepp Image

Historieberättelsen och dess källkritiska begrepp

Informationsflödet ökar och antalet historier vi möts av i sociala medier, på tv och i dagstidningar fullkomligt sköljer över oss dagligen. En del av den historieberättelsen är vinklad, felaktig eller missvisande. Därav har källkritiken som kan sägas vara historikers paradgren nummer ett – på nytt hamnat i fokus. Idag har…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | november 4, 2018
Människans historia Image

Människans historia

Historia är en vetenskaplig disciplin som handlar om all mänsklig verksamhet, från det som har hänt fram tills idag. Ordet historia kommer från grekiskan och handlar om ”att undersöka, att observera, att förutspå”. Herodotos brukar benämnas för historieämnets fader. Historia som vetenskaplig disciplin tog fart under 1800-talet. Krav på källmaterial,…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 27, 2018
Slaget vid Thermopyle Image

Slaget vid Thermopyle

Bland de mest studerade, omdiskuterade och känsloväckande konflikter i västvärldens historia är
slaget vid Thermopyle ett av dem som oftast kommer upp

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 20, 2018
Från då till nu Image

Från då till nu

Då vi talar om historia menar vi oftast mänsklighetens historia från stenåldern fram till nutiden. Att få ett grepp om hela denna för oss långa tidsperiod kan kännas som ett övermäktigt projekt, men så är de facto inte fallet. Utan att gå närmare in på detaljerna ska vi nu skapa…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 20, 2018
Vikten av historisk kontext Image

Vikten av historisk kontext

Att studera historia studera historia är ett av de mest intressanta och viktiga ämnen man kan syssla med, då man här dels får lära sig om sitt förflutna men också sitt nu. Det finns enormt många händelser under historiens lopp som har format oss och vårt samhälle och om man…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 4, 2018
Kaffets historia Image

Kaffets historia

Säger man historia brukar de flesta människor tänka på krig, kungar och revolutionerande händelser men vad man inte får glömma är att en minst lika vi

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | september 25, 2018
Historians tabun Image

Historians tabun

När man sysslar med historia s kommer man ofta fram till obekväma sanningar som inte alltid är så trevliga att läsa om. När det kommer till svensk his

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | augusti 2, 2018
Varför historia? Image

Varför historia?

Ordet historia kommer från grekiskans ”istoria” historia, vilket ursprungligen betydde ”undersökning” eller ”observation” och som hänvisade till männi

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | juli 26, 2018
Problemet med historia Image

Problemet med historia

Historia är ett fascinerande ämne där man kan lära sig om både sin egen och andras förflutna. Man kan hitta förklaringar till varför saker och ting är

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | juni 16, 2018