Vikten av historisk kontext

Vikten av historisk kontext Image

Vikten av historisk kontext

Att studera historia

studera historia är ett av de mest intressanta och viktiga ämnen man kan syssla med, då man här dels får lära sig om sitt förflutna men också sitt nu. Det finns enormt många händelser under historiens lopp som har format oss och vårt samhälle och om man inte känner till bakgrunden är det lätt att hamna i ett ganska snävt och perspektivlöst blickfång. Ingen kultur är världens medelpunkt, och historia måste förstås ur sin egen samtids vinkel om man ens vill försöka förstå sig på den. Annars är man omgiven av ett slags hypereffektivt elstängsel som förvisso kan beskydda en från otäcka sanningar och osanningar, samtidigt som det inte tillåter en att ta reda på vad som finns där ute på egen hand.

Demokrati i kontext

Ta till exempel den

antika demokratin som uppkom i Grekland för 2500 år sedan och som påverkat vårt samhällsstyre så radikalt. Här började man för första gången låta medborgarna i ett samhälle få en mycket stark

och avgörande roll genom att dels låta dem rösta i frågor om allt från skatter till krigsförklaringar, liksom låta dem alla tjäna viktiga ämbeten som domare, präster och borgmästare. Ser man dock på den antika grekiska demokratin med en nutida människas ögon så upptäcker man snabbt att den inte var särskilt demokratisk i ordets moderna betydelse då kvinnor inte hade rösträtt.

Så hur tacklar man denna problematik? Vill man vara helt avståndstagande kan man naturligtvis säga rätt och slätt att det inte var en riktig demokrati. Vill man däremot sätta det hela i en mer historisk och språklig kontext så upptäcker man dock ganska snabbt att atenarnas styrelseskick nog, trots allt, var en demokrati. Ordet demo betyder nämligen medborgare, vilket betyder att endast medborgare fick rösta. Och vem var medborgare? Jo, fria, atenska män över en viss ålder och med en viss ekonomisk status. Detta innebär att mellan tio och tjugo procent fick rösta, då endast så många räknades som medborgare. Det kan låta märkligt ur ett modernt perspektiv med demokrati betyder just att medborgare får rösta, och inte att alla i befolkningen får göra det.

Religion i kontext

På liknande vis kan man betrakta olika religioner ur ett historiskt perspektiv för att försöka förstå deras mening och betydelse. Varför blev Jesus så viktig? En djupt religiös människa påstår gärna att kristendomen blev världsreligion eftersom det var Guds vilja, men riktigt så enkelt är det inte för en historiker. För en historiker är det till och med inte så viktigt att veta om

Jesus existerade överhuvudtaget utan snarare i vilken värld kristendomen växte fram i. Här upptäcker man snart att religionen användes som ett starkt och kraftfullt politiskt vapen mellan konkurrerande romerska kejsare, och att det till och med blev straffbart att dyrka de gamla gudarna så småningom.

FÖRFATTARE | molly Comments | Kommentarer inaktiverade för Vikten av historisk kontext DATUM | oktober 4, 2018

Kategorier och taggar

lovebond-lite