När vinnaren skriver historia Image

När vinnaren skriver historia

När Winston Churchill gav sitt namn åt den sex volymer långa historiska skildringen av händelserna under det andra världskriget, “History of the Secon

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | januari 18, 2019
Vipeholmsexperimenten – Ett mörkt kapitel i Sveriges historia Image

Vipeholmsexperimenten – Ett mörkt kapitel i Sveriges historia

Det fanns en tid då Distriktstandvården i Sverige inte var utbyggd, då karies och dålig tandstatus var ett stort problem bland stora delar av Sveriges befolkning. Statistik visar att så många som 99% av svenskarna hade karies i början av 1930-talet. Folkhemmets uppbyggnad och behovet av en tandvårdsreform Under 1930-talet…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | januari 1, 2019
Peter Englund Image

Peter Englund

En av Sveriges populäraste och mest intressanta historiker är den sextioårige norrlänningen Peter Englund som förutom en lång och imponerande akademi

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | december 15, 2018
Herman Lindqvist Image

Herman Lindqvist

Även om författaren och journalisten Herman Lindqvist inte är historiker i ordets sanna bemärkelse, går det inte att komma ifrån att han har gjort myc

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | november 7, 2018
Historieberättelsen och dess källkritiska begrepp Image

Historieberättelsen och dess källkritiska begrepp

Informationsflödet ökar och antalet historier vi möts av i sociala medier, på tv och i dagstidningar fullkomligt sköljer över oss dagligen. En del av den historieberättelsen är vinklad, felaktig eller missvisande. Därav har källkritiken som kan sägas vara historikers paradgren nummer ett – på nytt hamnat i fokus. Idag har…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | november 4, 2018
Människans historia Image

Människans historia

Historia är en vetenskaplig disciplin som handlar om all mänsklig verksamhet, från det som har hänt fram tills idag. Ordet historia kommer från grekiskan och handlar om “att undersöka, att observera, att förutspå”. Herodotos brukar benämnas för historieämnets fader. Historia som vetenskaplig disciplin tog fart under 1800-talet. Krav på källmaterial,…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 27, 2018
Slaget vid Thermopyle Image

Slaget vid Thermopyle

Bland de mest studerade, omdiskuterade och känsloväckande konflikter i västvärldens historia är
slaget vid Thermopyle ett av dem som oftast kommer upp

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 20, 2018
Från då till nu Image

Från då till nu

Då vi talar om historia menar vi oftast mänsklighetens historia från stenåldern fram till nutiden. Att få ett grepp om hela denna för oss långa tidsperiod kan kännas som ett övermäktigt projekt, men så är de facto inte fallet. Utan att gå närmare in på detaljerna ska vi nu skapa…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 20, 2018
Vikten av historisk kontext Image

Vikten av historisk kontext

Att studera historia studera historia är ett av de mest intressanta och viktiga ämnen man kan syssla med, då man här dels får lära sig om sitt förflutna men också sitt nu. Det finns enormt många händelser under historiens lopp som har format oss och vårt samhälle och om man…

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | oktober 4, 2018
Kaffets historia Image

Kaffets historia

Säger man historia brukar de flesta människor tänka på krig, kungar och revolutionerande händelser men vad man inte får glömma är att en minst lika vi

Fortsätt läsa
FÖRFATTARE | molly Comments | Comments Off DATUM | september 25, 2018