En jäst historia – vare de öl!

En jäst historia – vare de öl! Image

En jäst historia – vare de öl!

Ölets historia har ett direkt samband med civilisations-och jordbrukshistorien med start för ca: 10.000 år sedan. Arkeologer har genom noggranna utgrävningar i nuvarande Irak, vid tidsperioden kallat Mesopotamien och kring floderna Tigris och Eufrat funnit att ölproduktionen förekom i området för ca: 6000 år sedan. Inte bara produktion av öl har bevisats, arkeologiska fynd av information skrivna på stentavlor gällande alkoholhalt och priser – talar för att det fanns specifika utskänkningsställen för försäljning av öl. Säd har odlats av människan i ca: 10.000 år. Att öl kan ha uppkommit tidigare än vad arkeologerna vet idag, är därav mycket sannolikt. Dock finns det inga arkeologiska fynd – som kan att bevisa en tidigare historia av öl än att drycken framställdes för ca:7000-6000 år sedan i dåvarande Mesopotamien.

Tidigaste bevisen för öl

 

Mesopotamien är idag det tidigaste arkeologiska beviset för ölets förekomst, där existerade ett välutvecklat jordbruk och även djurhållning förkom. Genom de Mesopotamiska skrifterna och Sumernas kilskrifter kan arkeologerna datera de första lagarna kring öl redan år 1770 f. kr och öllagarna gällde prissättning och vörthalter. Ölet under denna period var tjockt och relativt trögflytande, ölet hälldes i keramikkrus, för att sila kornresterna dracks ölet genom ett metallsugrör. Förmodligen var alkoholhalten låg men näringshalten hög. Öl var ett viktigt livsmedel för befolkningen i området, hungernöd och dåliga skördar kunde alltid slå till och ölet var kaloririkt och mättade. Konsten att brygga öl fördes vidare till babylonierna genom Sumerna. I Babylonien utvecklade man ölbryggeriets konstform ytterligare och där förekommer starköl, lageröl, suröl och sötöl – hela 70 olika ölsorter framställdes i Babylonien. Att brygga öl var för babylonierna även en viktig exportvara till Egypten, Grekland och Rom.

Vin konkurrerade med öl

Högkulturerna Egypten, Grekland och Rom kände till ölet, en uppskattad dryck men den kom alltmer att utkonkurreras av vinet. Precis som vinet var ölet en gudomlig dryck, i Egypten förknippades ölet med guden Osiris, den undre världens gud. Ölet anses även vara helande och användes i medicinskt syfte, för att lindra smärta, hosta eller förstoppningar i tarmsystemet. I Egypten 1000 år f kr drack faraonerna och den egyptiska befolkningen öl, även som rena måltider. Den egyptiska hieroglyfen för måltid bestod av två ihopsatta symboler – varvid den ena betydde bröd och den andre öl.

Ölet i norr och vinet i söder

I Skandinavien blev ölet snabbt populärt eftersom vindruvor inte kunde odlas i de kallare norden. Vinet har fortfarande en mycket stark ställning kring medelhavet, det är uteslutande den vanligaste måltidsdrycken vid större middagar. Öldrickandet ökar ju längre norrut du kommer från medelhavet – i tyska Bayern inryms hälften av alla bryggerier i hela Tyskland, ca: 600 bryggerier. I tyska Bayern startade även ölfestivalen, Oktoberfest år 1810. Ölet må vara från Mesopotamien, Egypten och Babylonien, historiskt var dessa stora ölproducenter. Idag är dessa länder små ölproducenter i jämförelse med exempelvis Holland och ölet Heineken. Bryggeriet Heineken har bryggt öl sedan 1864. Bryggeriet äger ca: 200 bryggerier världen över, även danska Carlsberg är ett historiskt etablerat ölmärke med flertalet bryggeri. Ölhistorien må börja i Iran och dåvarande Mesopotamien – men ölhistorien slutar i Europa och USA.

FÖRFATTARE | molly Comments | Kommentarer inaktiverade för En jäst historia – vare de öl! DATUM | februari 17, 2019

Kategorier och taggar

lovebond-lite