Varför historia?

Varför historia? Image

Varför historia?

Ordet historia kommer från grekiskans “istoria” historia, vilket ursprungligen betydde “undersökning” eller “observation” och som hänvisade till människors bevittnande men också bedömande av olika händelser. Ordet har med andra ord flera betydelser och på engelska har man delat upp det ursprungliga, grekiska ordet i “history” och “story” där det ena ordet hänvisar till historiska händelser och det andra till berättelser. På svenska använder vi istället ordet i dess båda betydelser då man till exempel kan studera historia, var del av en tråkig historia eller berätta en rolig historia.

I svenska skolor är historia ett av många ämnen och under olika tider har man diskuterat huruvida det är en viktig lektion eller inte. Varför läsa om saker som hänt i det förflutna istället för att lära sig mer om moderna företeelser? Svaret är ganska enkelt då det finns många lärdomar att dra från vårt förflutna och genom att förstå sin historia kan man både lära sig mer om sig själv och undvika misstag. Det är tanken åtminstone. Idag är det många som hävdar att vi inte lärt oss någonting om det förflutna då det synes som om människor begår samma misstag om och om igen. Inget nytt under solen!

Om man talar om västerländsk kultur brukar man säga att de första historieböckerna även var de allra första böckerna som skrivits i denna del av världen: Homeros lliaden och Odyssén. Man vet inte exakt när de nedtecknades men man brukar säga runt 800-900 f.Kr, vilket gör dem tretusen år gamla. Berättelserna i de båda böckerna är i sin tur ännu äldre, då de fördes från generaton till generation genom sånger och dikter av barder som reste runt och livnärde sig på sin berättarkonst.

Iliaden handlar om ett stort krig mellan greker och trojaner som skall ha ägt rum i Troja, en mäktig stad i vad som idag är Turkiet. Kriget varade i tio år och när en av de grekiska kungarna skulle återvända hem efter den slutgilitga segern, tog det honom ytterligare tio år att komma hem då han hela tiden hamnat på villovägar. Detta blev stoffet för boken Odyssén, uppkallad efter kungen, Odysseus, som hade så svårt att komma hem.

Man trodde länge att dessa böcker var rena sagor, då de involverar gudar och väsen och märkliga händelser men idag vet man att mycket i dem faktiskt är sant. Arkeologer har hittat den historiska staden Troja, liksom hettitiska dokukument där man beskriver samma krig fast från trojanernas sida. Att man utbroderade med övernaturliga väsen gjorde berättelserna mer spännande och tilltalande för publiken. Böckerna är dock ovärdeliga källor till information om hur man levde för så länge sedan och beskriver bland annat ingående klädsel, matlagning, resor, handel, jordbruk och smideskonst.

FÖRFATTARE | molly Comments | Kommentarer inaktiverade för Varför historia? DATUM | juli 26, 2018

Kategorier och taggar

lovebond-lite