Människans historia

Människans historia Image

Människans historia

Historia är en vetenskaplig disciplin som handlar om all mänsklig verksamhet, från det som har hänt fram tills idag. Ordet historia kommer från grekiskan och handlar om ”att undersöka, att observera, att förutspå”. Herodotos brukar benämnas för historieämnets fader. Historia som vetenskaplig disciplin tog fart under 1800-talet. Krav på källmaterial, källhänvisningar och vetenskaplig metodik, se Historia, introducerades i historieämnet i allt högre utsträckning. Det finns flera sätt att försöka systematisera historia, t.ex. enligt följande:

  • kronologiskt (efter tid eller datum)
  • geografiskt (efter region)
  • nationellt (efter land)
  • etniskt (efter etnisk grupp)
  • ämne (efter ämne eller typ)

Några av ämnets underdiscipliner utgörs av ekonomisk historia, kulturhistoria, idéhistoria, marinhistoria, militärhistoria, agrarhistoria politisk historia, religionshistoria och genushistoria. Arkeologi och historia tenderar att gå hand i hand. Inom arkeologin analyseras fyndmaterial och arkeologer försöker utveckla resonemang om historiskt liv utifrån fyndmaterialet, medan historikern främst arbetar med skriftliga källor, värderar dessa källors trovärdighet, och på denna väg försöker sätta historiska händelser i en systematiskt sammanhang.

Världens historia

Med världens historia avses i första hand människans utveckling genom tiderna. Jordens historia handlar om planetens bildande och the Big Bang om universums tillkomst. Den moderna människan kom till för ungefär 200 000 år sedan i Afrika. Genom förflyttning befolkades nya kontinenter och den moderna människan kom till Europa och konkurrerade ut neanderthalmänniskan för ungefär 40 000 år sedan. Ungefär 13 000 år före Kristus vandrade en grupp människor över Berings sund och kom till den nordamerikanska kontinenten. Det var upphovet till indianerna och de levde utan kontakt med andra fram till och med 1400-talet efter kristus.

Människornas historia

Människans historia delas in i stenålder, bronsålder och järnålder enligt det treperiodiska systemet. För ca 10 000 år sedan började människan att odla jorden och på den yngre stenåldern utvecklades jordbruket successivt, först brukandet av jorden, sedan boskapsskötsel, sen kom städer, skrifter, arméer, stater och det moderna hantverket kom att utvecklas. Samhällslivet utvecklades och det uppstod olika samhällsklasser i form av präster, borgare, köpmän, bönder och slavar.

De första städerna

De första städerna uppstod längs de stora floderna. Inte bara i antikens Egypten vid Nilen, i Mesopotamien, vid Gula floden i Kina och Induskulturen utan även i Sverige, där närheten till hav och båttrafik kom att leda till Stockholms utveckling. På den tiden fanns det dock begränsat utbud av Mäklare på Södermalm som kunde hjälpa till att hitta bostad för de som kom till Stockholm för att arbeta. Möjligheten till bevattning och båttrafik var de två grundläggande elementen till varför städer kom att uppstå vid vatten, men även möjlighet till fiske spelade roll. Hantverksyrkena kom att utvecklas ytterligare och blev alltmer specialiserade, handeln kom att utvecklas såväl på torg som i affärslokaler och företagandet uppstod. Städerna växte och kom att delas in i stadsdelar och under det senare århundradet uppstod kranskommuner och storstadsregioner skapades genom att kommunikationsmöjligheterna ständigt förbättrades. Den moderna storstaden som vi idag känner den var född.

FÖRFATTARE | molly Comments | Kommentarer inaktiverade för Människans historia DATUM | oktober 27, 2018

Kategorier och taggar

lovebond-lite