Från då till nu

Från då till nu Image

Från då till nu

Då vi talar om historia menar vi oftast mänsklighetens historia från stenåldern fram till nutiden. Att få ett grepp om hela denna för oss långa tidsperiod kan kännas som ett övermäktigt projekt, men så är de facto inte fallet. Utan att gå närmare in på detaljerna ska vi nu skapa oss en överblick över den tidiga världshistorien.

Den allra tidigaste perioden inom detta ämne brukar ofta kallas för tidig stenålder. Under denna period bestod mänskligheten av nomadiska stammar av jägare och samlare som spred sig från Afrikas kontinent på jakt efter bättre jakt- och levnadsområden. De använde sig av primitiva redskap av trä och sten för jakt och förvaring och tillbad andeväsen som symboliserade naturen.

För ungefär tiotusen år sedan skedde en gradvis förändring då man upptäckte att det går att odla jorden och tämja boskap. Detta gav säkrare tillgång till mat, och samtidigt behövde man inte längre färdas runt i sökandet efter bytesdjur och ätbara växter. Upptäckten av brons gav samtidigt upphov till nya redskap och vapen. Små samhällen växte fram vid bördiga områden och förvandlades till allt större byar. Denna övergång från jägar- och samlarsamhället till jordbrukssamhället kallas för den Neolitiska revolutionen.

I de bördiga områdena vid floderna Eufrat och Tigris och vid Nilen växte sakta men säkert de första högkulturerna fram. Sumer var för mer än 5000 år sedan den första av dessa bronsåldershögkulturer, och i det så kallade Tvåflodslandet lades grunden till mycket av vår kulturhistoria. För ungefär 5000 år sedan växte även Egypten fram kring Nilens delta, medan det i Indusdalen växte fram en högkultur för cirka 4500 år sedan, för ungefär 4000 år sedan i Kina och för ungefär 3500 år sedan på den Amerikanska kontinenten. Alla dessa första högkulturer har satt sina spår i vår historia.

Kring medelhavet föddes olika riken under den tid som vi kallar antiken, som inleds med de högkulturernas födelse och avslutas för ungefär 1500 år sedan. Till de mest kända hör de antika grekiska stadsstaterna, som med sina kulturella och filosofiska idéer grundat dagens demokratiska system och civilisation. På 300-talet f.Kr skapade Alexander den Store ett imperium som sammanband den orientaliska med den grekiska kulturen, och i och med det romerska rikets expansion mellan 700-talet f.Kr till cirka 500-talet e.Kr spreds denna kultur till stora delar av Europa.

Vid det västromerska rikets fall år 476 e.Kr räknar man att antiken tog slut och medeltiden började. Fram till år 1000 har vi den tidiga medeltiden i Europa, med få skriftliga källor och allmänt kulturellt förfall. I Kina härskade de kejserliga dynastierna och i centrala Amerika blomstrade Mayakulturen. Mellan år 1000 och år 1300 kallas tiden i Europa för Högmedeltiden, då folk klädde sig i det vi idag ser som Halloween-kostymer, följd av Senmedeltiden år 1300-1500. Krutdrivna skjutvapen och ett nytt intresse för vetenskap förde därefter in västvärlden i Renässansen.

Från och med år 1400 påbörjades den europeiska koloniseringen av världen, som den europeiska “upptäckten” av Amerika på 1400-talet, och den europeiska kulturen ersatte och blandades många andra gamla kulturer. På 1800-talet kom sedan den Industriella revolutionen, vilken lade grunden till dagens globala samhälle.

FÖRFATTARE | molly Comments | Kommentarer inaktiverade för Från då till nu DATUM | oktober 20, 2018

Kategorier och taggar

lovebond-lite